123456

5DD9A63 1172CC21 942FD9F gas
Trang chủ Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

  • Thứ 1: Là công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh dầu khí tại Việt Nam đến năm 2020

Thứ 2: Là công ty thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đến 2020 với giá trị tài sản tăng gấp 3 lần

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 1: Cung cấp sản phẩm trong lĩnh vực dầu khí nhằm mang đến một nguồn năng lượng sống với giá trị mang lại luôn nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Thứ 2: Trân trọng nguồn nhân lực +  tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp

Thứ 3: Cam kết mang đến những ưu đãi tốt nhất cho nhân viên, tạo điều kiện làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thứ 4: Đóng góp tích cực cho các hoạt động tích cực cùng hướng về cộng đồng, xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Công ty Đầu Tư Phát Triển Dầu Khí An Phú Thịnh

-----anphuthinh.info-----